> Waar moet ik zorg aanvragen? 
> Voor welke zorg kom ik in aanmerking?
> Waar levert Interzorg haar diensten?
> Wie komt mij de zorg verlenen? 
> Wat kost het ontvangen van zorg?

Wij geven u graag antwoord op deze vragen. Er komt altijd een wijkverpleegkundige of een voorvrouw Hulp bij het Huishouden langs om alles met u te bespreken.
Tijdens het gesprek beginnen we met luisteren, naar u, naar uw verhalen, uw vragen en uw wensen. Wij vertellen u graag over ons werk en onze medewerkers en we leggen uit waar wij u bij kunnen helpen. Ook gaan we samen met u op zoek naar de mogelijkheden die u of uw omgeving zelf heeft om bij te dragen aan uw zorgvraag. Daar maken we goede afspraken over die wij vastleggen in een persoonlijk zorg- of ondersteuningsdossier.

Aanvragen

Verpleging en verzorging
Verpleging en verzorging thuis kunt u direct bij Interzorg aanvragen. De wijkverpleegkundige maakt vervolgens een afspraak met u voor een huisbezoek om te bepalen of u aanspraak maakt op wijkverpleging vanuit de basisverzekering. Vervolgens brengt zij samen met u en uw mantelzorg uw problemen en vragen in kaart en maakt met u afspraken over de momenten waarop er verzorging en/of verpleging gegeven wordt. Samen met u kijkt de wijkverpleegkundige wat u of uw omgeving zelf kunt bijdragen aan het beantwoorden van uw zorgvraag. Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst en/of in uw persoonlijk zorgdossier.

Hulp bij het Huishouden
Uw gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor Hulp bij het Huishouden. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of gebruik kunt maken van de tijdelijke regeling Hulp bij het Huishouden Toeslag (HHT). Het kan dus per gemeente verschillend zijn wat er aan ondersteuning op het gebied van Hulp bij het Huishouden mogelijk is. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente of u kunt bellen met Interzorg. Wij gaan dan samen met u na wat de mogelijkheden voor u zijn en helpen u verder op weg met de concrete aanvraag. Zodra uw aanvraag gehonoreerd is zal de voorvrouw van Interzorg contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek (uitgezonderd de gemeenten Uden, Nijmegen en Wijchen, daar voert de Wmo-consulent het keukentafelgesprek).

Individuele ondersteuning en dagbesteding
Individuele begeleiding en dagbesteding vallen eveneens onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo consulent van uw gemeente of het sociaal wijkteam uit uw gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt hiervoor dus contact opnemen met de afdeling Wmo van uw gemeente. Indien de gemeente vaststelt dat u in aanmerking komt voor Individuele ondersteuning of dagbesteding kunt u contact opnemen met Interzorg. Interzorg heeft gespecialiseerde medewerkers die zich richten op het begeleiden van cliënten met als doel weer zo veel als mogelijk regie te krijgen op het eigen leven. Voor cliënten die een zinvolle dagbesteding nodig hebben heeft Interzorg een dagopvanglocatie aan de Monsterstraat in Oss.

Kosten

Verpleging en verzorging thuis is ondergebracht in de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere Nederlander kan aanspraak maken op wijkverpleging mits de noodzakelijkheid is vastgesteld door de wijkverpleegkundige. Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw belastbaar inkomen, uw leeftijd en de samenstelling van uw gezin. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en zorgt voor de afhandeling daarvan.

Voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) betaalt u een vaste eigen bijdrage per maand. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks aangepast. De bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De eigen bijdrage is niet afhankelijk van uw keuze voor een zorgaanbieder. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op website www.hetcak.nl

In welke plaatsen is Interzorg beschikbaar?

Interzorg levert individuele ondersteuning en verpleging en verzorging in de volgende plaatsen:

Gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Oss, gemeente Uden/Veghel, Beuningen, Nijmegen, Nuland, Rosmalen en Vinkel en Wijchen.

Voor Hulp bij het Huishouden zijn wij actief in:

Gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Oss, gemeente Uden/Veghel, gemeente Nijmegen, Nuland, Rosmalen en Vinkel.

Snel geregeld

Advies en aanvraag van de zorg hoeven niet lang te duren, wij werken zonder wachtlijst. Heeft u snel hulp nodig, dan kan dat ook snel geregeld worden!

Persoonlijk en Deskundig

Interzorg levert al meer dan 30 jaar wijkverpleging en huishoudelijke zorg. Dat doen we samen met deskundige en gemotiveerde medewerkers. Medewerkers van Interzorg voldoen aan de opleidingseisen die gesteld worden en beschikken in het algemeen over ruime ervaring. Zij werken vanuit het hart met de cliënt als middelpunt.

Van kantoor tot en met de zorgverlener bij u thuis: we zijn een hecht team. We werken in vaste, kleine wijkteams die rekening houden met de cliënt én de medewerker.

Interzorg voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld worden en beschikt over een kwaliteitscertificaat.