Interzorg levert mensgerichte ondersteuning en zorg bij mensen thuis in de regio Oss, Uden, Veghel en Nijmegen. Dagelijks komen gemotiveerde en professionele medewerkers bij ruim 2300 mensen om hen te ondersteunen in het zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis wonen. Interzorg is actief op het terrein van huishoudelijke ondersteuning, individuele ondersteuning, persoonlijke verzorging en verpleging.

Interzorg is een erkende thuiszorgorganisatie en hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten. Interzorg werkt daarom onder andere nauw samen met de cliëntenraad.

Interzorg roept nadrukkelijk haar cliënten, diens mantelzorgers en overige extern geïnteresseerden op voor de vervulling van de vrijgekomen zetels.

Interzorg is op zoek naar nieuwe leden die:

 •  Ervaring hebben met zorg- en dienstverlening in de thuissituatie of affiniteit hebben zorg- en dienstverlening thuis vanuit het cliëntenperspectief.
 •  Gemeenschappelijke cliëntenbelangen willen en kunnen behartigen vanuit de kaders die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) daarvoor beschikbaar stelt.
 •  Vanuit een samenwerkingsoptiek met het management en medewerkers van Interzorg mee kunnen werken aan de ontwikkeling en uitvoering van hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan cliënten thuis. Hierbij   cliëntenbelang en organisatiebelang meewegen om te komen tot adviezen die bijdragen aan een betere zorg- en dienstverlening.
 •  Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 •  Beschikken over goede communicatieve en sociale eigenschappen.

 Wij bieden kandidaten:

 •  Begeleiding tijdens de inwerkperiode.
 •  Een positieve en betrokken organisatie.
 •  Een onkosten- en reiskostenvergoeding.

 Onze cliëntenraad:

 •   Wordt betrokken bij beslissingen van Interzorg die invloed hebben op de zorg aan onze cliënten.
 •   Wordt uitgenodigd om actief mee te denken over cliëntgerelateerde vraagstukken.
 •   Heeft toegang tot secretariële ondersteuning wanneer daar behoefte aan is.

Op https://www.interzorgthuiszorg.nl/interzorg-dat-zijn-wij/clientenraad.html vind je meer informatie over de cliëntenraad. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Sophie van de Burgt, directiesecretaresse, via 0412-651428 of s.vandeburgt@interzorgthuiszorg.nl

Uw reactie met daarin uw motivatie kunt u sturen naar s.vandeburgt@interzorgthuiszorg.nl