Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord hieronder.
Is dat niet zo dan kunt u gerust contact met ons opnemen!

Ik heb begeleiding thuis nodig. Bij wie kan ik terecht?

Indien u ondersteuning nodig heeft om weer grip op uw leven te krijgen of geholpen moet worden weer zaken zelfstandig te kunnen oppakken, dan kan individuele begeleiding voor u een oplossing zijn. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van een indicatie. Interzorg heeft met alle gemeenten in de regio Oss, Uden, Veghel en Nijmegen een contract voor het leveren van individuele begeleiding.

Waarom kies ik voor Interzorg?

Interzorg is al actief als thuiszorgorganisatie vanaf 1987. Het werken in kleine teams heeft onze voorkeur. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt. Wij kunnen daardoor snel inspelen op uw vragen en kunnen in bijna alle situaties samen met u tot goede oplossingen komen. De zorg is verzekerd bij uw zorgverzekeraar of valt onder de WMO.
Interzorg is in het bezit van het ISO/HKZ certificaat, dit is een kwaliteitskeurmerk.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt zij samen met u een zorgplan op.

Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen maar in het algemeen komt het er op neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.

Waar kan ik thuiszorg krijgen van Interzorg?

Interzorg levert individuele ondersteuning en verpleging en verzorging in de volgende plaatsen:

Noord Brabant:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel, gemeente Grave en gemeente 's Hertogenbosch (alleen Empel, Rosmalen, Nuland en Vinkel)

Gelderland:
Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Groesbeek, Malden en Mook

Voor Hulp bij het Huishouden zijn wij actief in:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel, gemeente Grave en gemeente 's Hertogenbosch (alleen Nuland en Vinkel)

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Interzorg heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Levert Interzorg ook volledig particuliere zorg, dus zonder indicatie of een indicatie van de gemeente?

Interzorg levert op verzoek ook volledig op maat afgestemde particuliere zorg. Samen met u spreken wij de mogelijkheden door en de bijbehorende kosten.

Welke mogelijkheden zijn er als ik het (eigenbijdrage) tarief niet kan betalen?

U kunt dan een beroep doen op de algemene bijstandswet of u kunt een extra aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren.

Kom ik na een operatie of opname in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg?

Dat kan. Vaak wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis al met u gesproken over uw situatie thuis. Als de behandelend arts of verpleegkundige thuiszorg nodig acht dan zullen zij contact opnemen met de thuiszorg. U kunt hierbij aangeven thuiszorg van Interzorg te willen.

Waarom gebruikt Interzorg bij haar klanten thuis een zorgdossier?

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klant en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Levert Interzorg ook Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Voor verpleging en verzorging is een persoonsgebonden budget mogelijk na toestemming van uw verzekeraar. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Uw verzekeraar zal in ieder geval willen dat een wijkverpleegkundige vaststelt of u verpleging en verzorging nodig heeft en zo ja, wat en hoeveel. Interzorg heeft een overeenkomst met alle verzekeraars voor het uitvoeren van een PGB indicatie. Of Interzorg uiteindelijk de zorg gaat uitvoeren is afhankelijk van uw wensen en de financiële randvoorwaarden die uw verzekeraar stelt aan het toegekende PGB.

Een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden of individuele ondersteuning kan door uw gemeente afgegeven worden. Echter de gemeente beslist dit. Een PGB voor een Wmo voorziening loopt altijd via de Sociale Verzekeringsbank. Voor meer informatie zie www.svb.nl.

Ik zou wel eens met iemand willen praten die mij advies kan geven en mij helpt om een goede keus voor mijn zorgbehoefte te maken.

Wij helpen u graag. Afhankelijk van uw vraag en wensen laten wij contact opnemen door een van onze wijkverpleegkundigen, onze medewerkers begeleiding of hulp bij het huishouden. U kunt Interzorg bereiken op 0412-651428.