Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
Mocht uw vraag er niet tussen staan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Waarom kies ik voor Interzorg?

Interzorg is al actief als thuiszorgorganisatie vanaf 1987. Alles is er bij ons op gericht de cliënt zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg. Geaccepteerde zorgaanvragen worden binnen 24 uur gestart, daarvoor zijn we uiteraard 24-uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Interzorg ondersteunt als maatschappelijk betrokken onderneming de wens van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers leveren hiervoor huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging. Dat doen zij samen met de cliënt, zijn omgeving, zijn sociale netwerk en met professionele organisaties in de wijk of buurt.  Hierbij vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt. Wij werken in kleine teams, waardoor wij snel in  kunnen spelen op uw vragen en in bijna alle situaties met u tot een goede oplossing kunnen komen. 

We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Interzorg is in het bezit van het ISO/HKZ certificaat, dit is een kwaliteitskeurmerk.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt zij samen met u een zorgplan op.

Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen maar in het algemeen komt het er op neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.

Kom ik na een operatie of opname in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg?

Dat kan. Vaak wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis al met u gesproken over uw situatie thuis. Als de behandelend arts of verpleegkundige thuiszorg nodig acht dan zullen zij contact opnemen met de thuiszorg. U kunt hierbij aangeven thuiszorg van Interzorg te willen.

Waar kan ik thuiszorg krijgen van Interzorg?

Interzorg levert individuele ondersteuning en verpleging en verzorging in de volgende plaatsen:

Noord Brabant:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel, Rosmalen, Nuland en Vinkel.

Gelderland:
Nijmegen, Wijchen en Beuningen.

Voor Hulp bij het Huishouden zijn wij actief in:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel en Nuland en Vinkel en Rosmalen en gemeente Nijmegen.

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding vanuit de Wmo bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen van € 17,50 per periode van 4 weken. Heeft u zorg vanuit de Wlz? Ook dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt bepaald door het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Welke mogelijkheden zijn er als ik het (eigenbijdrage) tarief niet kan betalen?

U kunt dan een beroep doen op de algemene bijstandswet of u kunt een extra aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren.

Ik heb begeleiding thuis nodig. Bij wie kan ik terecht?

Indien u ondersteuning nodig heeft om weer grip op uw leven te krijgen of geholpen moet worden weer zaken zelfstandig te kunnen oppakken, dan kan individuele begeleiding voor u een oplossing zijn. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van een indicatie. Interzorg heeft met alle gemeenten in de regio Oss, Uden, Veghel en Nijmegen een contract voor het leveren van individuele begeleiding.

Waarom gebruikt Interzorg bij haar klanten thuis een zorgdossier?

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klant en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Ik zou wel eens met iemand willen praten die mij advies kan geven en mij helpt om een goede keus voor mijn zorgbehoefte te maken.

Wij helpen u graag. Afhankelijk van uw vraag en wensen laten wij contact opnemen door een van onze wijkverpleegkundigen, onze medewerkers begeleiding of hulp bij het huishouden. U kunt Interzorg bereiken op 0412-651428.