Doordat mensen steeds ouder worden en steeds langer thuis blijven wonen, neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Met de pilot integrale zorg wilden we de zorg voor kwetsbare cliënten nog verder verbeteren door alle thuiszorg voor deze cliënten door zoveel mogelijk dezelfde zorgmedewerker te laten verlenen. Het gaat hierbij om huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, maar ook om begeleiding.

Twee enthousiaste helpenden uit wijkteam Maashorst hebben de pilot uitgevoerd, uiteraard met ondersteuning van het wijkteam en de projectgroep.

De pilot integrale zorg is inmiddels met succes afgerond en de resultaten zijn geëvalueerd. Om de resultaten goed te blijven monitoren, is er voor gekozen om in wijkteam Maashort de integrale zorg voort te zetten en na de zomervakantie met twee wijkteams uit te breiden. Na een half jaar beoordelen we opnieuw de resultaten om vervolgens te kijken wat de verdere uitrol dan zal zijn.

Twee medewerkers integrale zorg aan het woord: het zorgen op maat sprak ons erg aan; een stukje lichamelijke verzorging, huishoudelijke hulp en persoonlijke begeleiding. Hiermee is er continuïteit voor de cliënt en kunnen we met de cliënt een vertrouwensband opbouwen. Een hele nieuwe uitdaging, maar heel fijn om te doen naast het werk als helpende. Het is een prachtige uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken waar zij blij van worden en daar dan ook de tijd voor te kunnen nemen. Dit zit vaak in kleine dingen die waardevol zijn. Het is heel fijn dat je zelf mag inschatten wat een cliënt op dat moment nodig heeft en wat de cliënt fijn vindt om ook samen te doen. Dit pakket aan zorg maakt de zorg heel waardevol. Nooit gedacht dat we zelfs gaan zingen tijdens de huishoudelijke taken!