Cliëntondersteuning, waar moet ik zijn?

Het vinden van passende zorg en ondersteuning kan heel ingewikkeld zijn. Het gebeurt vaak dat mensen verdwalen in het woud van regelingen.

Lukt het u niet om zelf, of met uw huisarts, familie of een goede vriend een oplossing voor uw woon- zorg- of welzijnsprobleem te bedenken of te regelen? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner staat naast u en helpt u op weg. Hij of zij neemt de tijd en onderzoekt samen met u wat u nodig heeft. Een cliëntondersteuner is goed op de hoogte van mogelijkheden en de regelgevingen. Hij of zij spreekt meestal bij u thuis af.

Het KBO heeft cliëntondersteuners, dat zijn vrijwilligers, die u graag op weg helpen. Voor meer informatie zie www.kbo-brabant.nl en www.kbo-nijmegen.nl

Professionele onafhankelijke cliëntondersteuning is ook mogelijk en kosteloos voor u. Voor wonen, vervoer, rolstoel, welzijn, jeugd, begeleiding en huishoudelijke hulp. Woont u thuis en heeft u hulp nodig? Dan moet u bij uw gemeente zijn. Elke gemeente heeft een contract gesloten met een organisatie die cliëntondersteuning biedt. Uw gemeente kan aangeven waar u moet zijn.

Heeft u een ziekte of aandoening, waardoor u langdurig 24 uur per dag zorg nodig heeft, thuis of in een verpleeghuis? Dan kunt u via het zorgkantoor in contact komen met een cliëntondersteuner.

Op internet vindt u meer informatie o.a. op de websites: www.regelhulp.nl en www.clientondersteuning.co.nl