Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Zij startten op 20 januari 2020 de campagne Co. In de Wlz en de Wmo is vastgelegd dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Op de website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning en kunnen cliënten eenvoudig een Co (cliëntondersteuner) zoeken.