Zorgkaart Nederland.nl

Deel uw ervaring met de zorg en help daarmee anderen kiezen.
Ook helpt u ons aan waardevolle informatie, want wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn.

Uw ervaringen kunnen ons daarbij helpen!
Wij stellen het daarom erg op prijs als u uw ervaring deelt op :

www.zorgkaartnederland.nl

 

logo zkn


 

Kwaliteit

Interzorg hecht veel belang aan een kwalitatief goede dienstverlening. Een goede dienstverlening begint met deskundige, gemotiveerde en professionele medewerkers. Bij Interzorg werken medewerkers die de Visie van Interzorg delen en passen in de cultuur van Interzorg.

Om niet zelf te bepalen of onze dienstverlening voldoet aan de eisen laten wij jaarlijks dat onafhankelijk toetsen. 

Naast het kwaliteitscertificaat is Interzorg verplicht om de 2 jaar een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft voor het laatst plaatsgevonden eind 2016.

De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt en geven Interzorg goed inzicht in de tevredenheid van haar cliënten, maar ook inzicht in hoe we scoren t.o.v. andere thuiszorgorganisaties.

Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten ons geven een 8,8 is. Vergeleken met andere organisaties behoort Interzorg tot de 20% beste thuiszorgaanbieders van Nederland. Daarnaast is ook gekeken naar het feit of cliënten Interzorg zouden aanbevelen bij anderen. Daarbij kan men van 0 tot 10 scoren. En daarmee wordt de NPS berekend (net promoter score). Het blijkt dat 65% van onze cliënten op deze vraag een 9 of een 10 scoren en maar 10% een 4, 5 of 6. De mensen die een 7 of 8 scoren worden als neutraal scorend beschouwd en niet meegerekend. Om tot de NPS score te komen, trekt men deze 10 % negatief scorenden af van de 65% positief scorenden en komt men op een 55. Dat betekent dat de NPS van Interzorg 55 is.

En dat is een resultaat om trots op te zijn.

Klik hier voor de uitslag van het onderzoek

Onze cliënten blijken erg tevreden over de zorg en aandacht die ze van onze medewerkers krijgen. En dat stemt ons natuurlijk weer tevreden. We blijven er daarom aan werken om dit goede rapportcijfer en NPS score te behouden.