De cliëntenraad heeft aan de directie van Interzorg vragen gesteld over de corona pandemie, hun werkwijze en het gebruik van beschermende maatregelen. Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

- Is de directie bekend met de door het RIVM en ministerie van VWS uitgebrachte richtlijnen: mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en opvang en hulpmiddelen?

Antwoord: de richtlijnen zijn bekend en wanneer er weer een nieuwe richtlijn komt of een aanpassing op de richtlijn, dan wordt deze uitgewerkt en gecommuniceerd met de medewerkers. De medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste informatie en kunnen dit delen met de cliënten als dat nodig is.

- Is er al een plan gemaakt om weer terug te keren naar “normaal”. En hoe ziet dat plan eruit?

Antwoord: een concreet plan is nog lastig om te maken, immers er is nog zoveel onduidelijk en wat is ‘normaal’. Op verschillende onderdelen worden aanvullende afspraken gemaakt en zijn er versoepelingen.

- Wordt de dagbesteding weer hervat? En zo ja hoe ziet het er dan uit?

Antwoord: tot op heden worden alle cliënten twee keer per week bezocht. Er ontstaan nog geen problemen bij cliënten doordat ze nu niet naar de dagbesteding kunnen komen. Mensen missen wel het contact met de andere vaste cliënten die deelnemen aan de dagbesteding. De dagbesteding zal vanaf dinsdag 7 juli weer opstarten. 

- Blijven de corona routes voorlopig bestaan? En de samenwerking met andere zorgorganisaties heeft deze een duurzaam vervolg?

Antwoord: in de regio Nijmegen blijft de organisatie-overstijgende corona-route bestaan. Interzorg ziet wel een terugloop in cliënten. Interzorg heeft geen zorgverleners, die in de corona route werkzaam zijn.

In de regio Noord Oost Brabant heeft Interzorg een eigen coronaroute. Deze is nu “slapend”, er zijn geen cliënten meer die hiervoor in aanmerking komen. Er kan zo nodig weer snel een coronaroute worden opgestart.

De thuiszorgorganisaties is beide regio’s zijn van plan om intensiever te gaan samenwerken om aan cliënten betere zorg te leveren.

- Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor nu en op termijn?

Antwoord: wanneer de huidige richtlijn van het RIVM niet wijzigt, zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar. De levertijd van beschermingsmateriaal (o.a. mondkapjes, handschoenen en schorten) is gemiddeld genomen twee weken en Interzorg bestelt wekelijks. Vaak wordt er eerder geleverd, omdat fabrikanten nu voldoende materiaal op voorraad hebben.

Het opschalen naar preventief gebruik van mondkapjes wordt pas gedaan, wanneer de landelijke richtlijn dit aangeeft. Momenteel geeft de richtlijn aan om het niet te doen. Medewerkers blijven alert en stellen vooraf vragen om het risico op besmetting te beperken. Ook wordt er voldoende afstand gehouden, daar waar dit mogelijk is.

- Hoe ervaren medewerkers en cliënten de omgang met deze beschermingsmaatregelen? Zijn er meldingen van klachten of incidenten?

Antwoord: er zijn geen officiële meldingen of klachten, maar er leven vragen en angst speelt bij sommigen een rol. Alle signalen en berichten worden serieus genomen. Interzorg heeft een informatiefolder gedeeld en ook op hun website www.interzorgthuiszorg.nl geplaatst.

- Sommige cliënten hebben hun zorg tijdelijk stopgezet. Lijdt dit tot een tekort aan zorg voor bepaalde cliënten? En zo ja is dit een kleine of grote groep? Is er een plan om cliënten weer te motiveren om terug te komen in zorg. M.n. cliënten die huishoudelijk hulp hebben lijken zorg te mijden. Is dit ook zo?

Antwoord: bij cliënten die huishoudelijke verzorging afzeggen leidt dit in de meeste gevallen niet tot een tekort aan zorg. Cliënten regelen het schoonhouden van hun woning tijdelijk op een andere manier. Enkele cliënten die persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg krijgen, hadden de zorg stopgezet. Deze keuze is weloverwogen gemaakt en hun mantelzorgers hebben de zorg in die periode opgepakt. In die periode was er vanuit Interzorg wekelijks contact om te vragen of men het nog kon redden.

- Is de zorg voor iedereen dit dat nodig heeft bereikbaar?

Antwoord: de huishoudelijke hulp kan en kon worden geboden op de afgesproken manier. En ook nieuwe cliënten konden direct huishoudelijke hulp krijgen.

De gevraagde persoonlijke verzorging en wijkverpleegkundige zorg kon worden geboden. Cliënten met corona of verdenking op corona hebben zorg ontvangen met inachtneming van de regels van het RIVM.

- Zijn medewerkers voldoende inzetbaar?

Antwoord: ja, medewerkers waren voldoende inzetbaar. Er is geen tekort aan personeel geweest en van het noodscenario is geen gebruik gemaakt. Het ziekteverzuim onder de medewerkers was in de maanden maart en april wel wat hoger dan normaal. Dat is logisch, want iedereen met griepachtige klachten werd gevraagd om niet te komen werken.

De cliëntenraad van Interzorg draagt zorg voor de belangen van zijn cliënten in het algemeen. Heeft u nog vragen of tips voor ons dan kunt u ons bellen op 0412-651428 of een e-mail sturen clientenraad@interzorgthuiszorg.nl

Bij Interzorg doen we alles om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat doen we al vanaf het begin van de uitbraak van het virus in Nederland. Vanaf die tijd werken we geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.

We hebben een folder gemaakt over het coronavirus en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij Interzorg. Klik hier voor de folder. De folder vertelt op welke manier we veilig en verantwoord werken tijdens de coronaperiode om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de folder leggen we uit dat we vrijwel nooit mondkapjes hoeven te gebruiken, omdat we eerst op 1,5 meter heel goed de gezondheid van de cliënt uitvragen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Stel ze dan aan uw zorgverlener. Of neem contact op met de medewerkers van de Frontoffice via 0412-651428.

Het begon op 12 maart met zoveel mogelijk thuiswerken en een verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. Sindsdien ging Nederland steeds een stukje verder op slot. De anderhalve meter doet zijn intrede. Ook onze dagbesteding wordt gesloten.

Voor onze cliënten is het gewoon om twee keer per week naar Interzorg in de Monsterstraat in Oss te komen. De dagbesteding is een fijne mogelijkheid om contact te onderhouden met anderen en niet altijd thuis te zitten. En voor vervoer wordt gezorgd. We ondernemen gezamenlijk activiteiten als koken, boodschappen doen, een spelletje of gewoon even lekker buurten.

Thuisblijven in tijde van corona; wat betekent dat voor onze cliënten van de dagbesteding? Weg is hun fijne invulling van de dag, eenzaamheid en binnen zitten, ligt op de loer. De ambulante begeleiders en vrijwilligers van de dagbesteding vinden dat zij hun cliënten niet kunnen laten vallen en maken een plan. We gaan alle cliënten thuisbezoeken, gewoon iedereen twee keer per week. We werven extra vrijwilligers en maken afspraken over hygiëne, elleboog groeten en afstand houden.

En nu komen we alweer enkele weken bij onze cliënten thuis. Gelukkig is er niemand ziek geworden. Cliënten waarderen onze huisbezoeken en wij leren hun thuissituatie kennen. Het breekt de dag, het is fijn om te luisteren naar elkaar, gewoon even bijpraten, iemands handen verzorgen, een boodschap of een spelletje doen. Wij houden een oogje in het zeil en kijken of onze cliënten het redden thuis en schakelen zo nodig hulp in. Als wij er zijn, kan de mantelzorger even iets anders gaan doen. We proberen elke keer samen naar buiten te gaan, even bewegen in de frisse lucht.

Cliënten missen elkaar en elkaar ontmoeten zit er nog niet in. Wel kunnen we bellen en de groeten overbrengen. We hebben al afgesproken dat er een feestje komt, zodra we weer naar Interzorg kunnen gaan. Wat zullen we elkaar veel te vertellen hebben!

De ambulante begeleiders en vrijwilligers hopen dat er in de toekomst meer mensen naar de dagbesteding komen.

Op https://corona.steffie.nl/nl/ kun je luisteren naar een stapsgewijze uitleg over het coronavirus in eenvoudige en begrijpelijke taal.  

De meeste gemeenten geven op hun gemeentelijke website nieuws over corona. Zij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en hun veiligheidsregio. Iedere gemeente heeft zijn eigen nieuwspagina en een pagina met meest gestelde vragen en antwoorden. Ook lees je bemoedigende woorden van burgemeesters.

-          Als u in gemeente Oss woont, vindt u informatie over het coronavirus en mantelzorg op https://www.oss.nl/inwoners/actueel/Coronavirus-1/Tonen-op-corona/coronavirus_en_mantelzorg.htm

-          Als u in gemeente Bernheze woont, vindt u informatie over hulp bieden en ondersteuning vragen op https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/coronavirus/

-          Als u in gemeente Landerd woont, vindt u informatie over het coronavirus op https://www.landerd.nl/inwoners-en-ondernemers/coronavirus/

-          Als u in gemeente Uden woont, vindt u informatie over onder andere de teststraat voor zorgprofessionals op https://www.uden.nl/inwoners/coronavirus/

-          Als u in gemeente Meierijstad woont, vindt u dagelijks updates over praktische zaken op https://www.meierijstad.nl/home/coronavirus-covid-19_43523/ 

-     Als u in gemeente ’s-Hertogenbosch woont, vindt u informatie over het coronavirus op https://www.s-hertogenbosch.nl/corona/

-          Als u in gemeente Nijmegen woont, vindt u informatie over tijdelijke maatregelen op https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-coronavirus-covid-19/

-     Als u in gemeente Wijchen woont, vindt u informatie over hulp aan ondernemers op https://www.wijchen.nl/in-wijchen/coronavirus_43613/

Het coronavirus heeft impact op onze zorgverlening en de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Interzorg neemt de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten in acht.

Wat doet Interzorg dan?

 • Interzorg volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op. Voor meer info verwijzen we u naar https://www.rivm.nl;
 • Wij hebben onze medewerkers meerdere keren geadviseerd om zich aan de maatregelen van het RIVM te houden, zoals geen handen schudden en regelmatig handen wassen, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken;
 • Interzorg heeft geïnventariseerd welke medewerkers onder de risicogroep vallen;
 • Medewerkers die onder de risicogroep vallen en daarom meer kwetsbaar zijn, dragen preventief mondkapjes;
 • Medewerkers die flink aan het hoesten en/of niezen zijn, dragen preventief mondkapjes;
 • Medewerkers die besmet zijn of die verdacht worden van besmetting, zijn niet aan het werk;
 • Cliënten die besmet zijn of die verdacht worden van besmetting, worden door de wijkverpleegkundige overgeplaatst naar speciaal opgezette coronaroutes. In de regio Nijmegen heeft een aantal zorgaanbieders, waaronder Interzorg, besloten om de coronaroute in gezamenlijkheid op te pakken. In de regio Noordoost-Brabant heeft Interzorg eigen coronaroute opgezet;
 • In de coronaroutes werken medewerkers die volledig beschermd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, handschoenen en schort.

Onze medewerkers kunnen door bovenstaande maatregelen veilig blijven werken en onze cliënten mogen er op vertrouwen dat wij onze zorg nog steeds op een verantwoorde manier blijven verlenen.

Wil jij tijdens de coronacrisis tijdelijk ondersteuning bieden aan een zorgorganisatie? Dat kan! Meld je aan via het landelijke aanmeldpunt www.extrahandenvoordezorg.nl. Als er een match is met een zorgorganisatie bij jou in de buurt, wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Het coronavirus heeft invloed op ons allemaal. We leven in een moeilijke en onzekere tijd, zeker als u of uw naaste te maken heeft met gezondheidsproblemen. Wij, medewerkers van Interzorg, staan voor u klaar.

Naast uw gezondheid en die van uw naasten, denken wij ook aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. 

Interzorg volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor meer info verwijzen we u naar https://www.rivm.nl 

Wat kunt u zelf doen: 

 • Neem de algemene voorzorgsmaatregelen in acht die voor iedereen in Nederland gelden.
 • Bel ons wanneer u of uw huisgenoot verkouden of grieperig is of koorts heeft.
 • Bel ons als u in quarantaine moet blijven.

Wat doen de medewerkers van Interzorg?

 • Onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.
 • Zij nemen voorzorgsmaatregelen die het risico op besmetting zo klein mogelijk maken.
 • Medewerkers die zelf besmet zijn of die verdacht worden van besmetting zijn niet aan het werk.

Wat verandert er als u of uw huisgenoot besmet is met het Corona virus of andere griepachtige klachten heeft: 

 • Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de te verlenen zorg, dit doen we in overleg met u.
 • Medewerkers gebruiken extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.
 • Het kan zijn dat er andere zorgverleners bij u komen op andere momenten. Interzorg werkt hierin samen met andere zorgaanbieders in de regio.

U mag er op vertrouwen dat wij onze zorg nog steeds op een verantwoorde manier aan u blijven verlenen.

Blijf omzien naar elkaar. 

In de Gelderlander en het Algemeen Dagblad is op 25 maart een artikel geplaatst met de titel: ”dagelijkse douchebeurt onzeker door krapte bij de wijkverpleging”.

In de regio Nijmegen zou de wijkverpleging alleen nog bij cliënten thuis komen als dit strikt noodzakelijk is. 

Dit is onjuist en geldt niet voor Interzorg 

Wij werken in de regio Nijmegen en ook in de andere regio’s nauw samen met de organisaties die wijkverpleging bieden. Samen zorgen wij ervoor dat u de juiste zorg krijgt. 

Mocht blijken dat we door de coronapandemie de afgesproken zorg niet meer kunnen bieden, dan doen wij dat altijd in overleg met u. Samen zoeken we naar een goede oplossing. 

Wij blijven onze uiterste best doen om er voor u te zijn, zoals u van ons gewend bent.

In verband met het coronavirus hebben we maatregelen genomen om de kans op besmetting van onze medewerkers en cliënten tot een minimum te beperken. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en de GGD.

Wat iedereen zelf kan doen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep. Het gebruik van desinfecterende handgel is niet nodig als er water en zeep voorhanden zijn.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Geef geen handen.

Uitgebreide en goede informatie is te vinden op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak