• Algemene Voorwaarden van BTN en Actiz 2017
  • Aanvullende voorwaarden Interzorg

    Let op!

    Per 9 juli 2015 zijn nieuwe wettelijke consumentenregels in werking getreden. In onze algemene voorwaarden staat nog een bepaling die gebaseerd is op de oude wettelijke situatie. Lees in plaats van artikel 34 lid 4 s.v.p.: “Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.” De tekst van de algemene voorwaarden zal hierop worden aangepast.